top of page

 מחירון השירות

משלמים מעט, כדי לקבל יותר!
במודל שאנו עובדים בו, האינטרס שלנו הוא שתחסכו כמה שיותר.
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות ומתבצעת מול החברות המובילות בשירות בענף הביטוח.

את התשלום אנו מבקשים רק לאחר שסגרתם את הביטוח מול חברת הביטוח.
 
עלות השירות
 
מקיף וחובה- חסכון 300-1500 ש"ח ומעלה | עלות שירות המכרז 200 ש"ח חד פעמי.

 

(ממוצע חיסכון 1000 ש"ח)

 

 

צד ג וחובה- חסכון 150-1500 ש"ח ומעלה | עלות שירות המכרז 60 ש"ח חד פעמי.

 

(ממוצע חיסכון 300 ש"ח)
 
ביטוח דירה- חסכון 150-1500 ש"ח ומעלה | עלות שירות המכרז 60 ש"ח חד פעמי.

 

(ממוצע חיסכון 300 ש"ח)
 
 
bottom of page